نحوه چیدن وسایل

12 شهریور 1402
قبل از ساخت رستوران‌ ها و مهمانسرا ها، ترتیب ساختاری آنها باید به دقت در طراحی گنجانده شود. تعیین نوع، مقدار و کیفیت غذاهای ارائه شده امری ضروری است. تعیین نوع رستوران، به صورت کاراتی با منوی روزانه ثابت یا متغیر، سرویس فنری یا بشقابی، سلف سرویس یا سیستم ترکیبی حائز اهمیت است. قبل از طراحی، دانستن تعداد و نوع پیش‌بینی شده مشتریان مهم می‌باشد. در طراحی آشپزخانه، سردخانه و سیستم‌های برقی، حرارتی، تهویه یا امکانات توالت دستشویی با متخصصین طراحی مشاوره کرد. موقعیت محل نشان دهنده نوع مهمانسرا یا رستوران مناسب خواهد بود. سالن اصلی یک رستوران‌ همان سالن غذاخوری مشتریان بوده و باد امکاناتی متناسب با نوع عملکرد آن داشته باشد. برای گروه‌های جابجا شده میزها باید تعدادی میز و صندلی اضافی درنظر گرفت. در صورت تناسب می‌توان برای مشتریان دائمی میزهای اختصاصی درنظر گرفت. تمام اتاق‌های ضیافت یا گرده‌همایی برای ایجاد کاربردهای متغیر باید دارای اثاثیه متغیر و متحرک باشند. احتمالاً برای افرادی که عجله دارند، یک بوفه (پیشخوان) هم درنظر گرفته می‌شود. اتاق‌های غذاخوری بزرگ را می‌توان به چند بخش تقسیم کرد. آشپزخانه، انباری‌ها، قسمت‌های تحویل غذا، توالت‌ها و دیگر بخش‌های خدماتی باید در اطراف سالن غذاخوری قرار گیرند، ولی می‌توان توالت‌ها را در طبقه دیگری ساخت.

آخرین مقاله ها

لیست نظرات
5/5 0 0 0